Cesarz_SI

Moduł systemu Cesarz dedykowany realizacji wymogów Dyrektywy MiFID II dotyczących systematycznej internalizacji.

Współpracuje z modułami Cesarz_MiFIR oraz Cesarz_BE.

Cesarz_SI