Cesarz_BE

Moduł systemu Cesarz dedykowany realizacji wymogów Dyrektywy MiFID II.

Informacja o jakości wykonywania zleceń zgodnie z RTS 27 i RTS 28 oraz Best Execution.

Podawanie do wiadomości publicznej informacji o jakości wykonywania zleceń zgodnie z RTS 27 i RTS 28 oraz weryfikacji wymogu najlepszego wykonania zlecenia („best execution”) przez banki i firmy inwestycyjne