Risco Zarządzanie Gotówką Banku

System do pełnej automatyzacji i obsługi zarządzania obrotem gotówką w banku.

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gotówką. Autorski produkt Risco Software. Umożliwia centralne zarządzanie gotówką zwalniając tym samym roboczogodziny dedykowanych pracowników banku. Oferuje pełną obsługę procesów zarządzania gotówką.

Umożliwia:

  • centralne zarządzanie gotówką w banku,
  • pełną obsługę procesów operacyjnych związanych z zarządzaniem gotówką,
  • kontrolę stanu gotówki w oddziałach,
  • tworzenie prognoz i optymalizację przepływów gotówkowych.
Risco Zarządzanie Gotówką Banku