Rozporządzenie SFTR – co to jest?

Securities Financing Transaction Regulation

Securities Financing Transaction Regulation, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji.

Risco Software projektuje rozwiązanie – system do obsługi wymogów Rozporządzenia tj. raportowania transakcji nim objętych. Obok prezentujemy wizualizację projektowanego rozwiązania, modułu systemu Cesarz pod nazwą Cesarz_SFTR.