Cesarz_CCP

System centralnego rozliczania transakcji w izbach rozliczeniowych CCP (KDPW_CCP).

O systemie Cesarz autorstwa Risco Software czytaj też na stronach Miesięcznika Finansowego BANK.

system centralnego rozliczania transakcji w KDPW_CCP