Risco FinApi

Platforma Risco FinAPI do realizacji wymogów Dyrektywy PSD2 i jej regulacyjnych standardów technicznych.