Risco CMOS

Risco CMOS – system realizujący zobowiązania banku wynikające z ustawy o STIR.

Tzw. ustawa STIR  – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491). Weszła w życie  13 stycznia 2018 r.

Risco CMOS STIR