Cesarz_MiFIR – realizacja MiFID II/MiFIR

Moduł systemu Cesarz dedykowany realizacji wymogów MiFID2/MiFIR, rozszerzających wymóg raportowania transakcji rynku finansowego do KNF.

O wybranych modułach systemu Cesarz autorstwa Risco Software czytaj też na stronie Miesięcznika Finansowego BANK oraz w artykule z nr 3/2017