Risco Printouts Generator

System automatycznego generowania dokumentów i ich przechowywania, tworzenia szablonów i pobierania wydruków.

Gotowy do wdrożenia system automatycznego generowania dokumentów powiązanych z operacjami i systemami wewnątrzbankowymi. Swego rodzaju centralny “bank” szablonów. Posiada wszystkie funkcje w zakresie tworzenia szablonów, “druków” i zarządzania ich zawartością. Generuje wyciągi, pisma, umowy i aneksy oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne w każdej organizacji. Zbiór gotowych szablonów można wczytywać do Generatora, jednocześnie go uzupełniając, tworząc w ten sposób centralną ich bazę dla rozgałęzionej struktury banku.

system automatycznego generowania dokumentów