Risco Elektroniczne Zajęcia

Interfejs integrujący moduł e-Zajęcia systemu KIR Ognivo z wybranymi systemami informatycznymi banku