Risco JPK – Jednolity Plik Kontrolny

System umożliwiający generowanie i wysyłanie plików Jednolitego Pliku Kontrolnego

System do generowania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego                   tj. ustandaryzowanego zbioru danych, utworzonego poprzez import danych z systemów informatycznych organizacji, zawierającego informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Łączy system organizacji z bramką Ministerstwa Finansów.

Risco JPK - Jednolity Plik Kontrolny