Cesarz_TR

System raportowania transakcji do KDPW_TR  lub innych centralnych repozytoriów transakcji

Umożliwia, ułatwia, optymalizuje zgłaszanie do repozytoriów transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych na rynku OTC oraz o wszelkich zmianach lub ich zamknięciu.

Realizuje wymogi Rozporządzenia EMIR.

O systemie Cesarz autorstwa Risco Software czytaj też na stronach Miesięcznika Finansowego BANK.

Cesarz_TR - system raportowania transakcji do KDPW_TR