System do forum dyskusyjnego i forum innowacji

System umożliwia pracownikom zgłaszanie autorskich koncepcji na usprawnienie działalności jednego z największych polskich banków. Pełni funkcję forum, umożliwia komentowanie pomysłów i wypowiedzi pracowników. Pozwala na przeglądanie, ocenę pojawiających się idei, ich wnikliwą analizę i przetestowanie.