Wymogi dla IT. Komentarz do artykułu Karola Materny„Zdążyć przed MiFID2”, Miesięcznik Finansowy Bank, 03/2016

Wiele wymogów MiFID II/ MiFIR będzie mieć istotny wpływ na IT w objętych tymi wymogami organizacjach. Wymóg raportowania transakcji do KNF obejmie teraz także instrumenty dopuszczone do MTF i OTF, a w przyszłości również transakcje IRS, FRA i OIS czy te, w których instrument bazowy jest dopuszczony do rynku regulowanego, MTF lub OTF. Raportowanie nie będzie mogło być więc – jak dotychczas – realizowane w całości przez giełdę. Ilość przekazywanych informacji znacznie wzrasta i jest niewiele mniejsza niż w raportowaniu EMIR.