Wywiad z Marcinem Wernerem w Miesięczniku Bank 12/2017

Software czyli wartość dodana – wywiad z Marcinem Wernerem, prezesem zarządu Risco Software, w Miesięczniku Bank nr 12/2017. Przedmiotem rozmowy jest filozofia i strategia biznesowa firmy, także w kontekście zmieniającej się sytuacji na rynku usług finansowych.

Dlaczego banki i domy maklerskie już teraz powinny skupić się na dyrektywie MiFID2?

Prace banku nad MiFID2/MiFIR – nowym zestawem przepisów unijnych zapewniających ochronę inwestorów, ład korporacyjny i przejrzystość rynkową – już teraz muszą nabrać tempa.  Raportowanie do regulatora zdarzeń na papierach wartościowych i transakcjach pochodnych będzie się bowiem odbywać w nowy sposób w stosunku do MiFID1 i obejmie m.in. dostarczanie informacji dotychczas nie gromadzonych oraz o innej charakterystyce niż np. w EMIR.

Komentarz Doroty Anny Wróblewskiej do Raportu Specjalnego „Zarządzanie wierzytelnościami. Frontem do Klienta”, Miesięcznik Finansowy Bank, 02/2017:

Ułatwieniem dla banków w zarządzaniu portfelami przeterminowanych wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży byłoby wykorzystanie dedykowanych narzędzi informatycznych. Aktualnie procesy zarządzania sprzedażą wierzytelności to ciągle procesy „ręczne”, mało zdigitalizowane, zajmujące dużo czasu i energii pracownikom banku. Rozwiązaniem wielu bolączek może być wdrożony lub udostępniony w różnych modelach system do zarządzania nimi.

Wymogi dla IT. Komentarz do artykułu Karola Materny„Zdążyć przed MiFID2”, Miesięcznik Finansowy Bank, 03/2016

Wiele wymogów MiFID II/ MiFIR będzie mieć istotny wpływ na IT w objętych tymi wymogami organizacjach. Wymóg raportowania transakcji do KNF obejmie teraz także instrumenty dopuszczone do MTF i OTF, a w przyszłości również transakcje IRS, FRA i OIS czy te, w których instrument bazowy jest dopuszczony do rynku regulowanego, MTF lub OTF. Raportowanie nie będzie mogło być więc – jak dotychczas – realizowane w całości przez giełdę. Ilość przekazywanych informacji znacznie wzrasta i jest niewiele mniejsza niż w raportowaniu EMIR.

Raportowanie i rozliczanie transakcji na instrumentach pochodnych

Przypomnijmy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. „w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji” (EMIR) wprowadza m.in. obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW S.A.) uruchomił repozytorium transakcji 2 listopada 2012 r. Drugi etap Rozporządzenia, który, w odniesieniu do banków, wszedł w życie w 2015 r. wprowadza obowiązek rozliczania transakcji z pomocą tzw. „Kontrpartnera centralnego” („CCP”), tj. przekazywania do rozliczenia w CCP transakcji, zaś stroną transakcji zawartej np. między dwoma bankami jest CCP (w Polsce KDPW_CCP). Cesarz, autorski system Risco Software, zapewnia prawidłowe i automatyczne raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium oraz ich rozliczanie…