Komentarz Doroty Anny Wróblewskiej do Raportu Specjalnego „Zarządzanie wierzytelnościami. Frontem do Klienta”, Miesięcznik Finansowy Bank, 02/2017:

Ułatwieniem dla banków w zarządzaniu portfelami przeterminowanych wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży byłoby wykorzystanie dedykowanych narzędzi informatycznych. Aktualnie procesy zarządzania sprzedażą wierzytelności to ciągle procesy „ręczne”, mało zdigitalizowane, zajmujące dużo czasu i energii pracownikom banku. Rozwiązaniem wielu bolączek może być wdrożony lub udostępniony w różnych modelach system do zarządzania nimi.