Dlaczego banki i domy maklerskie już teraz powinny skupić się na dyrektywie MiFID2?

Prace banku nad MiFID2/MiFIR – nowym zestawem przepisów unijnych zapewniających ochronę inwestorów, ład korporacyjny i przejrzystość rynkową – już teraz muszą nabrać tempa.  Raportowanie do regulatora zdarzeń na papierach wartościowych i transakcjach pochodnych będzie się bowiem odbywać w nowy sposób w stosunku do MiFID1 i obejmie m.in. dostarczanie informacji dotychczas nie gromadzonych oraz o innej charakterystyce niż np. w EMIR.